Hiển thị một kết quả duy nhất

6,600,000
5,600,000
4,600,000
4,600,000
4,300,000
4,300,000
4,100,000
4,100,000