Giỏ hàng (0 Sản phẩm)
MÁY BƠM DÂN DỤNG MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG MÁY BƠM NƯỚC THẢI MÁY BƠM NƯỚC GIẾNG KHOAN MÁY BƠM NƯỚC

Tìm hiểu về máy bơm định lượng

Tìm hiểu về máy bơm định lượng

Máy bơm định lượng phạm vi công suất: từ 0.74 đên 75 l/h với áp suất từ 16-20 bar. Sản phẩm bơm định lượng điện từ của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu định lượng dưới điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất. Do đó, chi phí cho duy tu bảo dưỡng là rất thấp. Nhờ vào những loại chất liệu đa dạng được sử dụng trong chế tạo máy bơm, những bơm định lượng này phù hợp với hầu hết các loại chất lỏng hóa học.
Bơm định lượng sử dụng mô tơ Bơm định lượng với màng cơ học liên kết được sử dụng trên khắp thế giới dưới điều kiện áp suất thấp. Chúng mang lại một tỉ lệ hiệu năng/giá rất đáng kể với chi phí dịch vụ tối thiểu.
Bơm định lượng công nghiệp Bơm định lượng công nghiệp được sử dụng cho tất cả các hóa chất ăn mòn, dễ bắt lửa; những hóa chất này sẽ được định lượng dưới áp suất và nhiệt đọ rất cao. Chẳng hạn như trong các lĩnh vực: công nghiệp hóa chất, công nghiệp hóa dầu hoặc trong các ngành công nghiệp chế biến.

Bài viết khác