Giỏ hàng (0 Sản phẩm)
MÁY BƠM DÂN DỤNG MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG MÁY BƠM NƯỚC THẢI MÁY BƠM NƯỚC GIẾNG KHOAN MÁY BƠM NƯỚC

Máy bơm nước hỏa tiễn pentax (2.2Kw)

Giá: 0 đ

Dòng sản phẩm Model: S 181- Máy bơm giếng khoan, Máy bơm hoả tiễn Ứng dụng: Bơm thả chìm SAER dùng để bơm hút nước lên từ biển, bể hoặc bồn tự nhiên, giếng khoan thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi... Vận hành: Qmax = 228 (m3/h), Hmax = 351 (m) Vật liệu: Bánh công tác: Gang, Đồng, Thép không rỉ. Vỏ bơm: Gang, Đồng, Thép không rỉ. Trục: Thép không rỉ.

Máy bơm nước hỏa tiễn pentax (2.2Kw)

Dòng sản phẩm Model: S 181- Máy bơm giếng khoan, Máy bơm hoả tiễn Ứng dụng: Bơm thả chìm SAER dùng để bơm hút nước lên từ biển, bể hoặc bồn tự nhiên, giếng khoan thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi... Vận hành: Qmax = 228 (m3/h), Hmax = 351 (m) Vật liệu: Bánh công tác: Gang, Đồng, Thép không rỉ. Vỏ bơm: Gang, Đồng, Thép không rỉ. Trục: Thép không rỉ.

Dòng sản phẩm Model: S 181- Máy bơm giếng khoan, Máy bơm hoả tiễn
Ứng dụng: Bơm thả chìm SAER dùng để bơm hút nước lên từ biển, bể hoặc bồn  tự nhiên, giếng khoan thích hợp cho các nghành khai thác mỏ, môi trường áp suất cao và dùng trong các công trình dân dụng, công nghiệp, nồi hấp, hệ thống cứu hỏa và tưới cây, hệ thống thủy lợi...
Vận hành: Qmax = 228 (m3/h), Hmax = 351 (m)
Vật liệu:
Bánh công tác: Gang, Đồng, Thép không rỉ.
Vỏ bơm: Gang, Đồng, Thép không rỉ.
Trục: Thép không rỉ.

Những người khác đánh dấu sản phẩm này với các Tag:

Đánh giá(3)

Sử dụng khoảng trắng để tách các thẻ. Sử dụng dấu ngoặc đơn ( ') cho các cụm từ.

Sản phẩm cùng loại