Giỏ hàng (0 Sản phẩm)
MÁY BƠM DÂN DỤNG MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG MÁY BƠM NƯỚC THẢI MÁY BƠM NƯỚC GIẾNG KHOAN MÁY BƠM NƯỚC

Đĩa khuếch tán khí tinh (loại 9 inches) Model: FlexAir Threaded Disc (9" Micro) Part Number: 01798

Giá: 600,000 đ

 Thông số kỹ thuật:

  -      Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine bubble)
  -      Lưu lượng thiết kế: 0.0 – 9.5 m3/hr
  -      Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2
  -      Đường kính: 277mm (9 inches)
  -      Đầu nối: ren 27mm
  -      Vật  liệu:  Màng:  EPDM (hoặc  Polyurethan);                              Khung: PVC/ABS
 Ghi chú: Không bao gồm khâu nối nhanh UDM

Đĩa khuếch tán khí tinh (loại 9 inches) Model: FlexAir Threaded Disc (9" Micro) Part Number: 01798

 Thông số kỹ thuật:

  -      Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine bubble)
  -      Lưu lượng thiết kế: 0.0 – 9.5 m3/hr
  -      Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2
  -      Đường kính: 277mm (9 inches)
  -      Đầu nối: ren 27mm
  -      Vật  liệu:  Màng:  EPDM (hoặc  Polyurethan);                              Khung: PVC/ABS
 Ghi chú: Không bao gồm khâu nối nhanh UDM

 Thông số kỹ thuật:

  -      Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine bubble)
  -      Lưu lượng thiết kế: 0.0 – 9.5 m3/hr
  -      Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2
  -      Đường kính: 277mm (9 inches)
  -      Đầu nối: ren 27mm
  -      Vật  liệu:  Màng:  EPDM (hoặc  Polyurethan);                              Khung: PVC/ABS
 Ghi chú: Không bao gồm khâu nối nhanh UDM

Những người khác đánh dấu sản phẩm này với các Tag:

Đánh giá(3)

Sử dụng khoảng trắng để tách các thẻ. Sử dụng dấu ngoặc đơn ( ') cho các cụm từ.

Sản phẩm cùng loại